เขตบางซื่อ - บางชื่อ เตาปูน ประชาชื่น วงสว่าง กทม นอกสะถานที่นัดได้