Sideline2u

เว็บรวม เด็กไซด์ไลน์ หาน้องรับงาน เด็กเอ็น sideline ไซไล รับงาน รับงานชลบุรี รับงานนนทบุรี โพสต์รับงาน จ้างดูหนัง เด็ก Sideline รับงาน n v เด็ก n v

กลุ่มเสี่ยงรับ ATK ฟรี ผ่านแอปเป๋าตัง ลงทะเบียน 16 ก.ย. เช็กเงื่อนไข !

“ประชาชนที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน สามารถถือบัตรประชาชนไปขอรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาล (รพ.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) ในพื้นที่กรุงเทพฯ ส่วนการรับเอทีเคที่ร้านขายยาและคลินิกที่เข้าร่วมโครงการนั้น เฉพาะผู้ที่มีมือสมาร์ทโฟนเท่านั้น” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว และว่า ในสัปดาห์นี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สปสช. จะมีการประชุมผู้แทนหน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้แทนคลินิกและร้านยาที่ร่วมโครงการ

เพื่อชี้แจงแนวทางการจ่ายเอทีเคให้ประชาชน รวมถึงการเบิกจ่ายค่าบริการในวันที่ 10 กันยายน 2564 พร้อมกันนี้ ยังมีการจัดเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook live) เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลการแจกเอทีเคกับประชาชนด้วย ซึ่งจะจัดในวันที่ 15 กันยายน 2564 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะดีเดย์ เริ่มแจกเอทีเคพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 16 กันยายนนี้

ผู้มีสิทธิ์รับชุดตรวจฟรี

  • ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค (ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน)
  • ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ (มีไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบ หายใจลำบาก)
  • ผู้ที่อยู่บ้านร่วมกับผู้ติดเชื้อโควิด
  • ผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชน

โดยจะแจกที่หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการและต้องประเมินความเสี่ยงผ่านแอปเป๋าตัง ตอบคำถาม 3 ข้อ

กรณีไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน

  • สามารถไปขอรับได้ที่ โรงพยาบาล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) ทางเจ้าหน้าที่จะทำการคัดกรองและยืนยันตัวตนให้
  • กรณีไปขอรับที่คลินิกและร้านยาที่เข้าร่วมโครงการสำหรับผู้ที่มีมือถือสมาร์ทโฟนเท่านั้น

สนับสนุนบทความดีดีโดย เด็ก sideline

error: Content is protected !!